REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Sklep internetowy drukarniareklamowa.eu jest prowadzony przez CALAMUS Piotr Sobiech

z siedzibą w: 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 74, tel. 791 791 154, e-mail:[email protected],

wpisany do rejestru przedsiębiorstw CEIDG przez Prezydenta Miasta Toruń pod nr NIP 821 100 76 87, Regon 710511573.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1/ Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym drukarniareklamowa.eu przy wykorzystaniu środków w porozumiewaniu się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2/ Klient ma dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej drukarniareklamowa.eu. Klient w procesie rejestracji oraz składania zamówienia akceptuje ww Regulamin.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ oraz DOSTAWA TOWARU

1/ W celu składania i realizacji zamówień należy zarejestrować się w sklepie internetowym drukarniareklamowa.eu (założyć KONTO) – wypełnić formularz rejestracyjny: podać nazwę firmy/imię i nazwisko, adres mailowy oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia przez sklep drukarniareklamowa.eu.

2/ Dane osobowe Klienta są przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji zamówień,są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i nie są udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich w zakładce: Moje Konto

3/ Ceny produktów w sklepie internetowym drukarniareklamowa.eu są podane w złotych polskich. Są to ceny brutto zawierające 23% podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są podane osobno w procesie składania zamówienia. Koszty dostawy są uzależnione od wyboru opcji dostawy

(opcja przedpłaty przelewem lub płatności za pobraniem), wartości zamówienia, wagi i wymiarów paczki. Szczegóły dot. dostawy towaru w zakładce: DOSTAWA TOWARU/lub w szczegółowym opisie produktu.

4/ Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu wg opisu i warunków jego sprzedaży.

5/ Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty (forma przedpłaty przelewem na konto Sprzedawcy) lub poprzez wybór opcji płatności za pobraniem (zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru)

USTAWOWE PRAWO ODSTĘPOWANIA OD UMOWY

1/ Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenckich w okresie 14 dni od daty otrzymania towaru Klient, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dot. zawierania umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Klient może skorzystać przy tym w gotowego formularza OŚWIADCZENIA OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY dostępnego w zakładce.

Sklep internetowy drukarniareklamowa.eu jako Sprzedawca potwierdzi Klientowi poprzez e-maila otrzymanie Oświadczenia od odstąpienia od umowy.

2/ W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważania za niezawartą, a Klient/Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar zwracany w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy powinien być odesłany na koszt Klienta na adres:

CALAMUS ul. Mickiewicza 74, 87-100 Toruń. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

REKLAMACJE

Sklep drukarniareklamowa.eu odpowiada wobec Klienta, który jest Konsumentem, za niezgodność towaru z umową. Jeżeli towar ma wadę Klient może złożyć reklamację na adres mailowy: [email protected] w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową przez naprawę, wymianę lub zwrot całości lub części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).Sklep internetowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia oraz uzgodnienia z Klientem sposobu rozpatrzenia reklamacji.